Opublikowano Dodaj komentarz

Stowarzyszenie – dla kogo powstało?

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (SPwON) powstało z potrzeby profesjonalizacji rynku pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce.

Tak pojmowana idea Stowarzyszenia rozciąga się na obopólne korzyści stron pośrednictwa – zarówno pośredników, jak i ich klientów.

Po stronie klienta, Stowarzyszenie służy pomocą w zakresie wyjaśniania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w działaniach zawodowych podejmowanych przez członków Stowarzyszenia – ze szczególnym naciskiem na konsekwencje łamania Kodeksu Etyki Zawodowej przez pośredników.

Po stronie samych pośredników – Stowarzyszenie strzeże ich profesjonalizmu i etycznego podejścia do klientów, przez co uwiarygadnia rzetelnych pośredników w oczach ich kontrahentów jak i pracodawców.

Stowarzyszenie prowadzi też działania legislacyjne, mające na celu uczynienie zawodu pośrednika i rynku pośrednictwa w naszym kraju bardziej przejrzystym, uczciwym i profesjonalnym.